RFID čip v zemědělství usnadní práci a sníží náklady

Přidal:

Jistě budete souhlasit s tvrzením, že růst produktivity není jedinou mozností jak zlepšovat ekonomickou kondici společnosti, zvláště zemědělské. Proč je vhodné právě v zemědělské prvovýrobě hledat jiné zdroje ovlivňující ziskovost je asi zřejmé. Jeden bývalý kolega, finanční manažer mi to vysvětlil takto: „Naši agronomové i zootechnici jsou špičkoví odborníci, již dnes je naše produktivita na vysoké úrovni, jistě se bude dále zvyšovat, ale nelze očekávat, že výrazně. Proto je nutné hledat jinde“. 

Takto přemýšlí řada manažerů. Je třeba snížit nákupní cenu vstupních surovin a provozní náklady. Samozřejmě to není nic nového. Nové pro některé z vás může být využití automatizace opakovaných činností pomocí RFID čipu. A tomuto tématu se chci dnes věnovat. Existuje totiž řada činností, kde lze tuto technologii s úspěchem využít, je zde však také řada otazníků.

rfid_3„RFID (Radio Frequency Identification) – radiofrekvenční systém identifikace je moderní technologie identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Tento systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamžitý přenos těchto načtených dat k následnému zpracování. To následně vede ke zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti obchodních, skladových, logistických a výrobních procesů.“ Je uvedeno na portálu http://www.rfidportal.cz/.

 

rfid-pouziti-logistika

V zemědělství lze použít v následujících oblastech:

  • Identifikace pohybu pracovníků při příchodu, odchodu, zahájení a ukončení práce. Identifikaci lze provádět jednak při vstupu do areálu, zahájení prací na výrobním středisku, použití zemědělské techniky, čerpání PHM nebo přebírání či nakládání materiálu a surovin.
  • Identifikace strojů a zařízení, při jejich současném používání nebo vzájemná identifikace traktoru  výdejního stojanu při čerpání pohonných hmot.
  • Identifikace majetku v rámci roční inventarizace nebo při příjmu a výdeji zařízení do údržby
  • Identifikaci zvířat, ale toto téma není předmětem tohoto článku

Stačí jeden čip pro každého zaměstmamce a můžete evidovat všechny činnosti

rfid_klicenka_2Technologie RFID sama o osobě přináší výhodu v tom, že prováděné činnosti lidí, pohyby materiálu a strojů mohou být jednoznačně zaznamenány a následně nebo okamžitě vyhodnocovány. Výhoda spočívá na jedné straně v úspoře času  a na druhé v přesnosti evidence prováděných činností. Právě tato přesnost nám s jistotou může eliminovat zvýšené náklady nebo objevit zdroj jejich neefektivního vynakládání.

Každý zaměstnanec může mít svůj čip, který může používat při všech svých činnostech, například:

traktorista jej použije při příchodu do zaměstnání v docházkovém systému. Následně na pracovišti v rámci zahájení režijní činnosti nebo při zahájení polních prací při startování traktoru. V případě, že čerpání pohonné hmoty se použije čip pro identifikace řidiče, který čerpání provádí.

pracovník rostlinné výroby podobně jako traktorista mohou využít k identifikaci zahájení, či ukončení práce.

pracovník živočišné výroby při příchodu na pracoviště a při příjmu krmiv.

 

Čipem mohou být opatřeny i stroje a zařízení, který lze využít například při:

  • čerpání pohonných hmot, kdy čip pomůže jednoznačně stanovit do kterého stroje je nafta čerpána.
  • pro evidenci použitých závěsných zařízení lze čip také použít. Získáte tím přesnější evidenci o všech zařízeních, které se na agrotechnickém zásahu podílely.
  • v neposlední řadě je potřeba provádět inventury, k čemuž lze čip s výhodou použít, nebo lze čip využít pro jednoznačnou identifikaci stroje při příjmu či výdeji v servisu

Každé přečtení čipu se zaznamená do informačního systému

 

helios-logoZařízení pomocí, kterých se provádí čtení (zaznamenání průchodu čipu) mohou obsahovat obrazovku, na které může, resp. musí pracovník zadat podrobnosti k probíhající činnosti. Tyto informace se uloží do informačního systému a následně využití při řízení a vyhodnocování.

Jedno z častých využití je porovnání načerpané nafty do traktoru a počtu realizovaných moto/hodin a najetých kilometrů, evidovaných prostřednictví GPS. Pokud máme zajištěno, že veškeré vydané pohonné hmoty byly použity při práci na firemních plodinách, pak se můžeme posunout k vyhodnocování a porovnávání efektivity jednotlivých strojů.

V informačním systému, máme evidovány i historická data, takže můžeme sledovat i trendy vývoje jednotlivých ukazatelů v závislosti na použité technice.

 

Kdo to umí a kdo to používá?

Tímto článkem bych rád otevřel diskusi na uvedené téma. Jisté je, že zavedení čipů není jen o těch čipech, ale i o GPS, samoobslužných stojanech pro výdej PHM, docházkovém systému, evidenci agrotechnických zásahů prováděných ručně, evidenci činností v živočišné výrobě. Nejedná o levnou záležitost z pohledu investic. Na druhé straně úspory mohou být výrazné, v případě, že se podaří záměr celý nebo po částech realizovat a zavést.

V České republice je řada dodavatelů, kteří Vám v této oblasti mohou profesionálně poradit a případně i provést dodávku. Některé zmíníme v našem dalším článku…

Tento článek jsem vytvořil ve spolupráci se společností INMEDIAS a.s. – dodavatele firemního informačního systému pro zemědělství.  Bez informačního systému totiž nezískáte dostatečně komplexní data pro vyhodnocování a identifikaci slabých míst. Společnost INMEDIAS již realizovala řadu takovýchto řešení a pracovníci společnosti vám dokáži pomoci i s výběrem vhodné technologie.

inverze_modra

 

 

 

Související témata:

  • GPS
  • Výdej PHM
  • Docházkový systém
Jindřich Kahoun on EmailJindřich Kahoun on LinkedinJindřich Kahoun on Twitter
Jindřich Kahoun
Ing. Jindřich Kahoun je softwarový specialista se zaměřením na firemní aplikace. V devadesátých letech začínal jako softwarový architekt ekonomických informačních systémů a projektový vedoucí implementačních projektů. Následně pracoval ve společnost Asseco Solution jako ředitel a produktový manažer informačního systému HELIOS. V roce 2017 založil poradenskou a vývojovou společnost ERPIO zaměřenou na digitalizaci firemních informací a jejich automatizované zpracování.
0