Inteligentní vytěžování dat

Přidal:

ABBYY FlexiCapture je nástroj pro inteligentní vytěžování dat z dokumentů bez nutnosti ručního vyhledávání údajů a jejich přepisování nebo kopírování. Je určeno všem firmám a organizacím, které pracují s desítkami, stovkami nebo tisíci dokumenty denně a potřebují zefektivnit procesy související s jejich zpracováním.

Mezi hlavní přednosti ABBYY FlexiCapture patří schopnost naučit se rozpoznávat typy dokumentů a ty pak dle předem definovaných pravidel zpracovávat. Při digitalizaci dokumentů tedy není nutné dokumenty opatřovat čárovými kódy pro určení začátku a konce dokumentu, stejně tak není nutné je třídit dle typu (smlouva, faktura, dotazník, apod.) To vše udělá automaticky ABBYY FlexiCapture. Vy jen založíte dokumenty a spustíte skenování. Nad každým typem pak ABBYY FlexiCapture v  dokumentech automaticky vyhledá požadované údaje a ty předá informačnímu systému.

Tři příklady možného využití:

  1. Z faktury vyčte IČ, datum splatnosti, částku k proplacení, měnu atp. Tyto údaje následně předá účetnímu systému pro provedení platby a DMS včetně faktury ve formátu PDF/A pro dlouhodobou archivaci
  2. Ze smlouvy získá údaje o subjektech, které na ní figurují, zkontroluje přítomnost podpisů a následně dokument založí do DMS systému s vytěženými indexy pro snadné pozdější dohledání
  3. Z dotazníku či testu vyčte odpovědi, které uloží do přehledné excelové tabulky pro následné vyhodnocení a analýzy

ABBYY FlexiCapture je velmi variabilní, škálovatelné řešení, které nabízí teoreticky neomezený výkon díky architektuře, na které je navrženo. ABBYY FlexiCapture je dodáván ve třech edicích, které jsou mezi sebou navzájem kompatibilní, takže případný přechod mezi jednotlivými edicemi probíhá velmi snadno a rychle.

V případě, že máte potřebu řešit vytěžování dat nebo máte jakékoliv otázky, napište nám, nebo se zaregistrujte na náš dubnový seminář, kde se dozvíte více od zástupce společnosti Konice Minolta.

Autor: Jindřich Kahoun, jindrich.kahoun@erpio.cz

Jindřich Kahoun on EmailJindřich Kahoun on LinkedinJindřich Kahoun on Twitter
Jindřich Kahoun
Ing. Jindřich Kahoun je softwarový specialista se zaměřením na firemní aplikace. V devadesátých letech začínal jako softwarový architekt ekonomických informačních systémů a projektový vedoucí implementačních projektů. Následně pracoval ve společnost Asseco Solution jako ředitel a produktový manažer informačního systému HELIOS. V roce 2017 založil poradenskou a vývojovou společnost ERPIO zaměřenou na digitalizaci firemních informací a jejich automatizované zpracování.
0