ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT JAKO CESTA KE ZJEDNODUŠENÍ HR PROCESŮ

Přidal:

Současné společnosti jsou zahrnovány stále se zvětšujícím množstvím informací. Ať už je jejich obsah vytvářen interně, nebo jsou to dokumenty a záznamy od zákazníků, obchodních partnerů nebo dodavatelů, mnoho firem se v tomto moři informací utápí. A množství informací vzrůstá dál a dál.
Konkrétně v personálních odděleních, říkejme jim zkráceně HR, přináší tato situace nutnost zvládnout velké množství různorodých a často vysoce důvěrných informací. Záznamy zaměstnanců, pracovní smlouvy, informace o platových záležitostech a školící požadavky proplouvají v papírové i digitální podobě jakou součást informační záplavy oddělením bez naděje, že by se jimi někdo mohl hlouběji zabývat.

Některá HR oddělení mají v papírové podobě jak záznamy o zaměstnancích, tak i smlouvy a uchovávají je v různých pořadačích; dále používají specializované HR systémy ke správě zaměstnaneckých záležitostí a žádostí o absenci v zaměstnání, dále intranet ke správě žádostí o zaměstnání, a síťové disky pro správu obecných dokumentů. Společně s mailovými a jinými firemními aplikacemi, jako jsou například CRM nebo ERP, a systémy pro správu dokumentů to vede často k přebytku informačních sil s minimální nebo vůbec žádnou vzájemnou komunikací. Nevyhnutelně tak dochází k…

Oldřich Hlaváček on BloggerOldřich Hlaváček on EmailOldřich Hlaváček on Twitter
Oldřich Hlaváček
Oldřich Hlaváček je konzultantem společnosti ERPIO s.r.o. v oblasti aplikace Erpio - mobilní přístup k datům firemních systémů, který ERPIO vyvíjí, a správy dokumentů a firemního obsahu. Ve volném čase píše pohádky pro děti, spolupracuje s neziskovými organizacemi v oblasti péče o předškolní děti, je ředitelem malé rodinné neziskové společnosti (loutkové divadlo, autorská pásma programů pro děti a další). Více na OldrichHlavacek.cz
0