CAD výkresy ve firmě. Kam s nimi?

Přidal:

Řada firem využívajících robustních nástrojů CAD (Computer-Aided Design=počítačem podporované projektování) postupně vytváří velké až obrovské knihovny dokumentů, které mají velký význam, vysokou informační hodnotu a je proto nutné se o ně odpovídajícím způsobem starat.

Základní otázkou každého tvůrce výkresů, každého manažera tvůrců výkresů a každého IT pracovníka firmy plné výkresů je nerudovská: Kam s nimi?

Není problém s diskovým prostorem, není problém s jeho zrcadlením, zálohováním. Není ale lehké je uspořádat. Velké množství výkresů ukládat tak, aby je našel i někdo jiný, než autor, aby je našel i autor po dvou letech, aby je našel kdokoliv a kdykoliv. V dnešní době je nezbytné dodat: rychle (ideálně ihned).

Uvedenými požadavky jsme už vyloučili sebedokonalejší složkový systém – snahy vytvořit strukturu složek či adresářů a nastavit pravidla pro jejich používání. Způsobů vyhledávání je mnohem více, než takové složky zvládnou, požadavky na rychlost odezvy jsou vyšší.

Výrobci CAD systémů potřebu správy dokumentů svých uživatelů znají, znají ji i výrobci softwarů třetích stran. Existuje více různých cest, jak může majitel stovek výkresů o ně lépe pečovat a využívat je.

Specializovaná správa dokumentů od výrobce

Jedna z možností je použít nástroj vyvinutý přímo výrobcem CAD systému, např. AutoDesk Vault v provedeních Basic, Workgroup a Professional. Pokud Vaše firma používá výhradně tento projekční systém, možná volba.

Partnerské aplikace

Jinou možností je použít doplňkovou aplikaci, která možnost správy dokumentů obsahuje. Příkladem je aplikace CustomTools pro SolidWorks z dílny finské společnosti ATR Soft Oy. Tato aplikace poskytuje funkce obecně odstraňující či usnadňující rutinní činnosti v SolidWorks.

solidworks

Specializovaná správa dokumentů více CAD systémů

Dále je možné na trhu najít řešení, které je nadstavbou pro více CAD systémů. Příkladem může být Adept for CAD Drawing & Document Management od Synergis Software. Ten dokáže spravovat dokumenty ze systémů AutoCAD, Inventor, SolidWorks a MicroStation. Navíc podporuje i integraci s dalšími informačními systémy. Je-li Vaše firma ve využívání projekčních systémů multiplatformní, možná cesta pro Vás.

DMS/ECM s podporou CAD systémů

Velmi zajímavé řešení může být využití obecného, nespecializovaného systému pro správu dokumentů, který podporuje potřebný CAD systém. Příkladem takového řešení je i M-Files, v Gartner hodnocení roku 2016 vizionář v oblasti správy dokumentů. Finský produkt nabízí širokou škálu funkcí a nástrojů, které z něj dělají snadno přizpůsobitelný a rozvíjející se nástroj, který splňuje všechny požadavky na rychlost a kvalitu zpracování požadavků.

autocad-mechanical

Takže už zbývá jediné: vysvětlit M-Files, že existují i CAD dokumenty. V případě AutoDesk produktů se v tu chvíli do AutoCAD/AutoCAD LT dostává nabídka funkcí M-Files, obdobná jako u dokumentů Microsoft Office – dokument DWG je možné otevřít z M-Files, uložit do M-Files, rezervovat, publikovat či rezervaci vrátit. M-Files podporuje libovolný typ souboru, indexuje obsah a v souborech DWG vyhledává. Umožňuje také vkládat metadata přímo do souborů DWG.

Tyto funkce jsou dostupné dále v AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map3D, AutoCAD Mechanical a AutoCAD MEP.

Produkty AutoDesk nejsou jediné, o které se M-Files umí postarat. Dalším příkladem integrace je výše zmíněný nástroj CustomTools, který tak pro M-Files otvírá cestu do SolidWorks. CustomTools dokáže exportovat kusovníky jako nové struktury do M-Files, vytváří nové objekty, aktualizuje struktury a další akce.

customtools

Co může firma vhodnou volbou získat?

Zvolí-li firma specializovaný nástroj pro správu CAD dokumentů, bezesporu kvalitně zajistí správu CAD dokumentů, aktualizaci nástroje podle současných trendů. Ale veškerá péče se dotkne pouze CAD dokumentů.

Má-li firma možnost zpracovávat výkresy kvalitním DMS/EMC systémem, může získat mnohem víc. Za klíčovou výhodu lze považovat fakt, že obecný DMS/ECM systém se širokým záběrem pokročilých funkcí využije celá firma, bez ohledu na to, zda uživatelé pracují s výkresy denně, nepracují s výkresy vůbec, nebo jen příležitostně potřebují rychlý náhled. Systém převezme komplexní správu dokumentů a stejné principy aplikuje na všechny dokumenty ve firmě, včetně výkresů. Funkcionality týkající se metadat napříč celou firmou posunou úroveň správy dokumentů na vyšší úroveň.

Další nepřehlédnutelnou výhodou může být podpora zavedení a dodržování náročných požadavků norem řízení kvality, např. ISO 9001 ve výrobních i dalších odvětvích.

Oldřich Hlaváček on BloggerOldřich Hlaváček on EmailOldřich Hlaváček on Twitter
Oldřich Hlaváček
Oldřich Hlaváček je konzultantem společnosti ERPIO s.r.o. v oblasti aplikace Erpio - mobilní přístup k datům firemních systémů, který ERPIO vyvíjí, a správy dokumentů a firemního obsahu. Ve volném čase píše pohádky pro děti, spolupracuje s neziskovými organizacemi v oblasti péče o předškolní děti, je ředitelem malé rodinné neziskové společnosti (loutkové divadlo, autorská pásma programů pro děti a další). Více na OldrichHlavacek.cz
0