Bez moderního HR to dnes nejde

Přidal:

Vladimír Pozdníček
Vladimír Pozdníček působí již více než 20 let v oblasti moderního personálního řízení. Je spolumajitelem personálně poradenské a vzdělávací společnosti PROFI-MEN, s.r.o. V posledních letech věnuje své úsilí a aktivity vývoji vzdělávacích programů pro personalisty, HR specialisty a HR manažery. Je hlavním lektorem Akademie moderního personálního řízení. Za dobu svého působení v roli HR poradce má za sebou velkou řadu personálně organizačních auditů, řadu systémů hodnocení a motivace zaměstnanců.
0