Optimalizácia skladových zásob

Přidal:

Podniky sú v dnešnej dobe neustále nútené hľadať spôsoby, ako byť o jeden krok pred konkurenciou. Dosiahnuť toho môžu napríklad pomocou optimalizácie skladových zásob, ktorá im umožní znížiť náklady, zvýšiť efektivitu realizovaných procesov a realizovať ďalšie úsporné opatrenia.

 

Skladovanie bez čiarových kódov

 

Skladovanie je komplexný proces, na ktorom sú závislé ostatné články logistického reťazca. Moderná doba ponúka rôzne možnosti a efektívne riešenia, akým je napríklad riadenie skladu pomocou čiarových kódov.

 

Tradičné spôsoby riadenia skladu bez využitia modernej technológie spôsobujú mnoho komplikácií a problémov. Jedným z nich je fakt, že  výrobcovia nemajú presné informácie o fyzickom stave zásob.Čelia tak riziku, že v nesprávnom čase vyčerpajú zásoby alebo budú držať príliš veľké množstvo zásob, ktoré nevyužijú. Obzvlášť nepríjemná situácia nastane vtedy, keď neviete, či je váš produkt na sklade alebo na ceste k zákazníkovi. Pri manuálnej evidencii pomocou papiera a pera vzniká ďalší problém v podobe nadbytočných procesov. Evidenčný dokument o stave zásob musí prejsť viacerými rukami, napríklad rukami skladníka, kontrolóra, expedienta a ďalšími. Technológia čiarových kódov môže tento problém znížiť alebo úplne odstrániť.

 

Čiarový kód

 

Čiarové kódy sú v súčasnej dobe celosvetovo najrozšírenejším spôsobom identifikácie v logistike. Používajú sa k automatickej identifikácií tovaru, dokumentov a predmetov. Ich výhodou je jednoduchý princíp kódovania a identifikácie, reprodukovateľnosť a cena. Generačne ich delíme na dve skupiny a to staršie – jednodimenzionálne kódy (1D) a mladšie – dvojdimenzionálne čiarové kódy (2D).

 

 

Jednodimenzionálne kódy majú obmedzenú kapacitu a obvykle kódujú numerický alebo alfanumerický reťazec, ktorý je kľúčom k identifikácií označeného predmetu do nejakej externej databáze. Najznámejším príkladom sú EAN kódy. Dvojdimenzionálne kódy vzhľadom k vyššej kapacite obvykle obsahujú všetky potrebné informácie o produkte. Príkladom je QR kód.

 

Optimalizácia skladu pomocou čiarových kódov a skladového softvéru

 

V dnešnej dobe si skladovanie vyžaduje stále efektívnejšie a presnejšie systémy manipulácie, uskladnenia a vyhľadávania tovaru, rovnako ako dokonalejšie procesy balenia a expedície produktov. Veľmi dôležitú úlohu  hrá vhodne zvolená optimálna kombinácia automatizovanej a manuálnej manipulačnej techniky.

 

Činnosti v sklade by mali byť dostatočne monitorované a vyhodnocované, aby bolo možné čo najrýchlejšie odstrániť akúkoľvek neefektívnosť v skladovacích procesoch. Riadenie skladu pomocou čiarových kódov dokáže túto neefektívnosť vyriešiť. Čo všetko je nutné urobiť? Vaše produkty musíte najprv olepiť čiarovými kódmi, následne si vybrať vhodnú čítačku čiarových kódov a nakoniec vhodný skladový softvér.

 

Systém riadenia skladu  (WMS) je systém určený na evidenciu skladových zásob a exportu dát do podnikového systému s vysokým  stupňom automatizácie a využitím snímania čiarových kódov. Každý rok strácajú podniky približne 3000 pracovných hodín z dôvodu skladovej neefektívnosti. Systém riadenia skladu (WMS) znižuje nároky na obsluhu a prevádzku, čím okamžite zvýši efektivitu práce, zníži chybovosť skladových záznamov, zamedzí skladovým únikom, zrýchli evidenciu skladových kariet, zjednoduší inventúru atď.

Mário Hubinský on BloggerMário Hubinský on EmailMário Hubinský on Linkedin
Mário Hubinský
Sales Manager at CRM NITRA, s.r.o.

"Trendem dnešní doby je průmyslová automatizace, která nutí společnosti investovat do nových informačních technologií s cílem dosažení nižších nákladů. Naší vizí je přinášet inovativní řešení, pomocí kterých pomáháme společnostem se dále rozvíjet a růst."
0