iCON (Inteligentní konektor) pro e-maily

Přidal:

Už je pryč doba, kdy se firemní aplikace propojovaly pomocí “oslých můstků”. Není však zcela pryč touha migrovat všechna firemní data do jednoho úložiště a mnohdy i pod správu jedné jediné firemní aplikace, firemního informačního systému nebo chcete-li ERP.  Způsob a přístup k rozvoji firemních aplikací je otázkou aktuálních potřeb na správu i budoucí rozvoj. Na jedné straně je jednodušší spravovat jednu databázi a udržovat jednu aplikaci, na druhé straně, je aktuální potřeba zaměstnanců využívat pokrokové technologie, propojovat data a zjednodušovat vzdálenou práci napříč různorodými firemními daty. Tyto dva přístupy jsou mnohdy v protikladu.

Proto se poslední dobou mluví a distribuovaných informačních systémech, na jejichž vývoji již také řada výrobců pracuje. Dle mého názoru architektura současných ERP budoucím potřebám na distribuci  a jejich bezpečné a řízené sdílení nevyhovuje. Unifikace se firemním systémům, na rozdíl od jiných oblastí lidské činnosti vyhýbala. Například bylo složité propojovat jednotlivé funkční moduly různých výrobců do jedné firemní aplikační strukturu, což je jistě škoda, protože žádná firma nemůže umět na špičkové úrovni všechno. Toto se vlivem potřeby klientů bude postupně měnit  směrem k tomu, aby komponenty různých výrobců bylo možné jednoduše propojovat a takto budovat optimální a uživatelsky přátelské firemní informační systémy.

Již dnes si můžeme povšimnout řady integračních nástrojů a doplňkových aplikací, které rozšiřují nebo umožňují funkcionalitu a zjednodušují uživatelům práci. V mnoha případech to jsou aplikace nebo častěji služby, vyvíjené malými inovativními softwarovými společnostmi.

Častým požadavkem je integrace nebo replikace kontaktů, e-mailů a jiných marketingově obchodních informací mezi MS Exchange nebo MS Office365 a ERP systémem.  A právě tento požadavek řeší společnost COCONUTspace prostřednictvím svého “inteligentního konektoru” iCON.

Jako první součást více dimenzionální integrační platformy, vyvinula společnost Coconutspace plugin, který usnadňuje bezproblémovou integraci mezi aplikacemi IFS Applications CRM a Microsoft  Exchange jako poskytovatelem e-mailových služeb.

CRM je jednou z hlavních oblastí kde uživatelé významně postrádají integraci mezi aplikacemi pro správu kontaktů, kalendářů, úkolů i e-mailů a firemním informačním systémem. Obchodníkům a manažérům, kteří většinou pracují v terénu takováto integrace přináší zjednodušení práce a zrychlení přístupu k požadovaným informacím.

Jednoduché nastavení a správa synchronizace

S využitím aplikace iCon není synchronizace ERP s vaším MS Exchange již komplikovaným úkolem. Kontakty mohou být selektivně sdíleny s
uživateli vaší organizace. Správce systému může rozhodnout, se kterými uživateli budou kontakty synchronizovány.

Sychronizace kontaktů

Jakýkoli kontakt, který vytvoříte v ERP, bude automaticky synchronizován na MS Exchange. Kontakty budou k dispozici seskupeny do složek založených na původu. Např. zákaznické kontakty budou synchronizovány do složky “Zákazníci” v aplikaci Outlook. Jakákoli změna provedená na kontaktu v aplikaci Outlook nebo v ERP bude obousměrně synchronizována.

Sychronizace úkolů a schůzek.

Podobně jako kontakty, budou oboustranně synchronizovány i úkoly a schůzky a také seskupovány, podle pravidel nastavených v ERP.

Jiří Hendrych on Email
Jiří Hendrych
Spoluzakladatel a CEO společnost COCONUTspace.

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving!"
0