Komu pomůže biometrický podpis?

Přidal:

Každý proces je tak kvalitní, jako jeho nejslabší článek

Využívání DMS aplikací pro správu a řízení elektronických dokumentů a s tím související odstraňování těch papírových, přináší potřebu provádět elektronicky také jejich schvalování, potvrzování a podepisování. Najdete určitě mnoho příkladů, kde dokument vznikne elektronicky, například ve firemním informačním systému, textovém editoru nebo je získán elektronickou poštou a následně je používán, šířen, doplňován či připomínkován v elektronické podobě.

Ale…

…pro potřebu podpisu je vytištěn, následně na papíře podepsán, naskenován a vrácen do digitálního světa.

Papírové originály a co s nimi?

Podle mého názoru je potřeba vyloučit tuto “odbočku do analogového světa” z digitálního procesu. Přenosem informací na tištěné medium se zvyšuje možnost úniku citlivých informací uložených na dokumentu, zpomaluje proces zpracování dokumentu do finálního stavu, jsou vyžadována tisková a skenovací zařízení, papír, inkoust i servisní firma, kteří zpracování prodražují. A v neposlední řadě jsou potřebné zabezpečené skladovací prostory, kam musíme papírové originály ukládat, pro případ kontrol nebo soudních jednání.

Podepisujte se "biometricky"

Podepisování dokumentu přímo na zobrazovacím zařízení a “vložení vlastnoručního podpisu” do dokumentu znamená, že vytvoříme elektronický originál, legislativně i právně platný a zcela srovnatelný pro další použití s papírovým originálem.

Ovšem rozdíl v rychlosti zpracování, počtu potřebných tiskáren a objemu archívních místností je zcela odlišný. Také se výrazně mění možnosti a úroveň bezpečnosti a správy firemních informací.

Biometrický podpis poskytuje mnoho možností a příležitostí

Rychlé a jednoduché podepsání elektronického dokumentu na prodejních místech v terénu nebo v kanceláři umožňuje podepisovat smlouvy, žádosti, objednávky, doručenky, dodací listy. Pro vytvoření digitálního originálu není potřebný certifikát ani certifikační server. Zcela postačuje tablet s aplikací pro biometrický podpis, který ani nemusí být připojený do firemní počítačové sítě.

SIGNATUS v praxi

Jedno řešení, které jsem si velmi oblíbil je SIGNATUS od společnosti ANASOFT, s.r.o. Není jediné, ale je výrazně inovativní a především odstraňuje z digitálního procesu “analogovou odbočku”. Doporučuji všem, kteří chtějí elektronické podepisování digitalizovat, zkrátit proces zpracování dokumentu nebo zvýšit průkaznost zásahu zaměstnanců, partnerů a zákazníků do zpracovávaných dat, aby se podívali PRO KOHO je biometrický podpis nejvhodnější.

Jindřich Kahoun on EmailJindřich Kahoun on LinkedinJindřich Kahoun on Twitter
Jindřich Kahoun
Ing. Jindřich Kahoun je softwarový specialista se zaměřením na firemní aplikace. V devadesátých letech začínal jako softwarový architekt ekonomických informačních systémů a projektový vedoucí implementačních projektů. Od roku 2007 pracoval ve společnost Asseco Solution jako ředitel a produktový manažer informačního systému HELIOS Orange. V roce 2017 založil poradenskou společnost ERPIO s.r.o. se zaměřením na digitalizaci firemních informací / procesů a univerzální integrační platformu ERPIO One.
0