Jaká je cena softwaru?

Přidal:

Kupovat si firemní aplikaci, která mi nic nepřinese, to asi nikdo nedělá. Přesto někdy máme subjektivní pocit, že celková cena (TCO) je vyšší než přínos, který nám pořízený software poskytuje. Jestli to tak je a jste odpovědný manažer, pak si vyčleňte trochu času, svolejte kontrolní den a společně s dodavatelem analyzujte aktuální situaci.

Nemá smysl pokračovat v činnosti, které nevěříte. Jinak řečeno, vůbec nemá smysl realizovat jakékoliv aktivity, pokud nejste přesvědčeni, že to je správná cesta. Existuje mnoho důvodů, proč. Jeden důvod je však klíčový, je to motivace. Vaše motivace a způsob přístupu k danému projektu výrazně ovlivňuje postoje vašich podřízených kolegů i zaměstnanců dodavatele.

Kdo nehoří nemůže zapalovat

Zavedení nových pracovních postupů, které jsou s implementací software vždy spojeny, způsobuje pracovníkům na všech úrovních vícepráce a tito zaměstnanci se zcela logicky brání. Nejsou-li dostatečně informováni a motivováni pro podporu připravované inovace, budou vám skrytě, někteří dokonce otevřeně, „házet klacky pod nohy“. Zavedení software se v takovém případě minimálně protáhne v čase, a tím se výrazně zvýší náklady. Čas je nejdůležitější ukazatel při řízení projektů tohoto typu.

Software nelze zavést na klíč

Aby měl software pro vás smysl, musí zjednodušovat nebo zpřesňovat pracovní postupy. Takže jinak řečeno, při zavedení se aktuální procesy mění a lidé se je učí používat, vyjadřují se k nim a přinášejí návrhy a náměty, jak lépe využít nových vlastností ve prospěch jejich vlastní práce.

Na základě analýzy potřeb a následného návrhu vedení jsou stanoveny klíčové vlastnosti budoucího řešení, ale dílčí funkce a způsob použití ovlivňují koncoví nebo klíčoví uživatelé. Nikoliv ICT specialisté, konzultanti, projektoví vedoucí nebo manažeři.

V případě, že se k projektu vedení společnosti postaví tak, že si nechá software zavést a následně zaměstnance vyškolí a nařídí jim nové řešení používat, je zcela jisté, že plánovaná investice bude překročena. Naopak, pokud se k projektu přistoupí tak, že se zaměstnanci informují, vysvětlí se záměr a jeho přínosy a poskytne se jim prostor pro spolupráci, tak se investice významně sníží. Osobně tomu říkám „vtahování softwaru do firmy“.

Start on day ONE with ZERO implementation cost

Miluji „software as a service“, protože poskytuje jednu neskutečnou výhodu. Odzkoušení a zprovoznění bez počáteční investice. Tato vlastnost však není výsadou pouze „cloudových služeb“. Takto můžete postupovat v mnoha případech licencovaných aplikací či aplikací, které se instalují na váš interní server. V každém případě, i když to úplně není možné, je dobré mít na mysli to podstatné, co tento přístup firmě přináší.

Snížení ceny zavedení a zprovoznění není jen Váš cíl, musí to být cíl Vašeho dodavatele a pokud tomu tak není, najděte si jiného. Zní to tvrdě, ale pokud si představíte, že Váš dodavatel nepřemýšlí společně s Vámi, jak snížit TCO, tak návratnost investice (ROI) je pro něj „španělská vesnice“. A jaký má potom celé toto snažení smysl?

Jednoduchost a otevřenost je klíčový parametr kvalitního software?

Na implementaci, její cenu a délku má vliv dodavatel, jeho zaměstnanci, náš přístup k jeho zavedení a vliv vedení firmy na pozitivní přijetí zaměstnanci. Druhým významným ukazatelem je kvalita software z pohledu jeho zprovoznění a správy. Na trhu je mnoho vysoce ceněných firemních aplikací, se spoustou referencí, které přinášejí dobrou funkcionalitu, ale za jejich provozem se skrývají vysoké náklady. Toto je potřeba odhalit v samotném počátku při rozhodování nebo před realizací investice. U software, který je natolik složitý při zprovoznění či následující údržbě, že nemůžete na této činnosti zainteresovat vlastní zaměstnance, si ještě alespoň ověřte, zda můžete změnit dodavatele, jinak se může stát, že uvíznete v pasti.

Otevřenost software znamená unifikaci nebo standardizaci jeho částí tak, aby konzultanti a vývojáři třetích stran měli možnost i motivaci se softwarem seznámit a využívat jej pro tvorbu požadovaných řešení. U takovéhoto software ve vlastní firmě nebo v blízkém okolí naleznete odborníky, kteří pomohou s rozvojem a údržbou v přiměřených finančních relacích.

Podnikatel vždy myslí na návratnost

Někdy je velmi obtížné spočítat ROI index (Return On Investments). Přesto je vždy užitečné si na začátku projektu definovat oblasti očekávané úspory. Činnosti, kde se zvýší kvalita, činnosti, které se zruší, pracovníci, kterým se práce zjednoduší a nové vlastnosti, které zavedením jako firma získáme. S přípravou projektu je vždycky práce. Pokud se však připraví dobře, náklady na přípravu se několikanásobně vrátí.

Přeji pěkný den

Jindřich Kahoun on EmailJindřich Kahoun on LinkedinJindřich Kahoun on Twitter
Jindřich Kahoun
Ing. Jindřich Kahoun je softwarový specialista se zaměřením na firemní aplikace. V devadesátých letech začínal jako softwarový architekt ekonomických informačních systémů a projektový vedoucí implementačních projektů. Následně pracoval ve společnost Asseco Solution jako ředitel a produktový manažer informačního systému HELIOS. V roce 2017 založil poradenskou a vývojovou společnost ERPIO zaměřenou na digitalizaci firemních informací a jejich automatizované zpracování.
0