V M-Files vytvořili z Microsoft Office společný přístupový bod pro veškeré podnikové informace

Přidal:

Platforma usnadňuje uživatelům běžnou pracovní činnost a přímo v prostředí Microsoft Office 365 umožňuje uživatelům přístup k externím systémům a úložištím.

M-Files – společnost zabývající se inteligentní správou informací oznámila, že od 1. července 2019 jsou všeobecně dostupná podstatná rozšíření aplikací pro Microsoft Office 365. M-Files se nyní zcela bezproblémově integruje do běžných, každodenně užívaných, uživatelských rozhraní aplikací Microsoft SharePoint Online, Outlook a Teams, ze kterých má uživatel jednoduchý přístup a může spravovat své dokumenty a nástroje zajišťující soulad s platnými zákonnými pravidly a firemními směrnicemi.

Přímo z aplikací Microsoft SharePoint Online, Outlook a Teams  poskytuje M-Files nezprostředkovaný přístup k podnikovým datům uloženým na nejrůznějších externích úložištích a v obchodních aplikacích, jako jsou sdílené podnikové soubory OneDrive for Business, SharePoint Server, Dropbox, Google Drive, Box, starší systémy správy firemního obsahu, jako je OpenText a různé aplikace plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení vztahů se zákazníky (CRM), včetně programů Salesforce a Microsoft Dynamics 365. To vše bez jakékoliv potřeby migrace dat. Uživatelé mají k těmto datům přímý přístup prostřednictvím uživatelských rozhraní Microsoft SharePoint Online, Outlook a Teams bez nutnosti přepínání mezi Office 365 a ostatními aplikacemi. Společně s touto novou úrovní sjednoceného přístupu k informacím uloženým po celé společnosti, nabízí M-Files celou sadu speciálně vytvořených služeb obsahu jako jsou cloudová a firemní úložiště, historie verzí, zabezpečení, workflow, elektronické podpisy, podpora kompatibility a další.

M-Files využívá umělou inteligenci, která automaticky analyzuje a třídí dokumenty, vybírá přehledy informací a v souladu s pravidly, jako jsou GDPR nebo CCPA, zajišťuje nakládání s citlivými informacemi, např. s osobními údaji. Automatické označování a automatická klasifikace jsou moderní nástroje řízené umělou inteligencí, které hloubkově zjišťují význam, hodnotu a citlivost dokumentů a ostatních informací, tím pomáhají uživatelům a automatizují procesy v souladu s pravidly a zákony.

S pomocí nově integrovaných řešení mohou uživatelé Microsoft Office 365 využívat metadaty řízenou strukturu M-Files, která umožňuje automaticky i dynamicky zabezpečený přístup k obsahu v přesně určeném kontextu, bez ohledu na místo, kde je ve skutečnosti uložen. Jako příklad může posloužit situace, kdy právní tým společnosti najde poslední verzi smlouvy v odpovídající složce v Outlooku, projektový tým si ten samý soubor otevře na svém týmovém webu přes SharePoint a obchodní a marketingový tým se k této smlouvě dostane prostřednictvím kanálu smluv v aplikaci Teams. Oprávnění pro přístup k obsahu se potvrzuje jedním přihlášením přes aplikaci Azure AD, dokumenty jsou automaticky zabezpečeny pomocí svých metadat.

Guillaume Malet, IT Manager společnosti Induni prohlásil: “Pro naše podnikání jsou aplikace Microsoft Office 365 nezbytné, proto je pro nás velmi důležitá optimalizace jejich využití a s ní spojená co nejvyšší návratnost investic. Hodnota všech řešení jednotlivých obchodních případů se okamžitě zvyšuje v případě, že tato řešení dobře fungují v prostředí Office 365, to právě dělá M-Files, když umožňuje přístup k informacím napříč společností bez nutnosti migrace dat. Díky tomu mohou naši zaměstnanci dosahovat vyšší produktivity, protože mohou nalézt potřebné informace v prostředí, které znají, a ve kterém jsou zvyklí pracovat.“

Mika Javanainen, viceprezident produktového marketingu M-Files uvedl: „Vytvořili jsme z Microsoft Office 365 takovou lupu, pomocí které můžeme vyhledat a zobrazit téměř každou informaci v konkrétním kontextu uloženou napříč celou společností. Podle společnosti Gartner není často hodnota Microsoft Office 365 plně využita, pokud neproběhne migrace dat. My jsme se proto soustředili na to, abychom rozbili datová sila a hned od prvního dne maximalizovali firmám přínosnost investice do Microsoft Office 365. Odstranili jsme tak hlavní překážku přijetí Office 365 a současně přispíváme k rozlišení obsahu, podle toho jak je potřebný pro každodenní využití, a proto je nutná jeho migrace do Office 365.“

„Podniky se spoléhají na Microsoft Share Point a Microsoft Office 365, které tvoří základní prvky moderního digitálního pracoviště.“ říká Mike Ammerlaan, ředitel Microsoft 365 Ecosystem, ze společnosti Microsoft Corp. „M-Files zvyšuje užitnou hodnotu obou aplikací a umožňuje vytvoření zcela digitalizovaného podnikání s podporou podnikových procesů automatizace a v souladu s platnými zákonnými pravidly a firemními směrnicemi.“

Více informací o nových doplňcích pro Microsoft SharePoint Online a Microsoft Teams nebo nedávno vydaném doplňku pro Outlook najdete zde.

Michaela Králová on Email
Michaela Králová
Marketing manager at ALTEC a.s.
0