Desetkrát + pro inteligentní řízení informací (IIM)

Přidal:

V důsledku nízké efektivity zpracování informací, 30 procent administrativních pracovníků tráví 30 procent svého pracovního času hledáním informací namísto aby se věnovali něčemu užitečnému. Máme-li efektivně spravovat všechna firemní data, potřebujeme zabezpečit způsoby pro jejich vyhledávání, jednoznačnou identifikaci a zpracování bez ohledu na jejich umístění. Potřebujeme také zprovoznit konektory pro přístup k datům v jiných úložištích a sjednotit prostředí pro práci. Webopedia vysvětluje inteligentní řízení informací (intelligent information management), jako soubor procesů a základních technologických řešení, která organizacím umožňují pochopit, organizovat a spravovat všechny typy firemních datových zdrojů.

Inteligentní řízení informací vychází z přístupu založeného na metadatech pro správu dokumentů v kombinaci se schopností spravovat informace napříč informačními systémy a úložišti bez potřeby migrace. Metadata svojí definicí nám sdělují více o našich datech. Poskytují nám obecné “klíče” pro nalezení informací na základě toho, co znamenají, spíše než, kde se nacházejí. S metadaty mohou být informace rozděleny do kategorií, společným a efektivním způsobem, aby k nim měli přístup všichni oprávnění uživatelé. Metadata, přestože pro organizaci přinášejí mnoho výhod, jsou stále jen jedním krokem na cestě ke zlepšení efektivity práce.

Inteligentní řízení informací zajišťuje průhlednost pracovních postupů a usnadňuje dodržování předpisů. Inteligentní řízení informací je klíčem k dosažení vyšší ziskovosti a souladu s firemními pravidly a předpisy.

Desetkrát + pro inteligentní řízení informací

Jaké jsou konkrétní výhody ?

Odstraňte potřebu migrace mezi izolovanými informačními systémy a datovými zdroji

Můžete pracovat s informacemi bez ohledu na jejich umístění

Hledejte informace v souvislosti s jejich kontextem

Správné informace naleznete na základě různých kritérií vyhledávání

Nepoužívejte duplikáty dat a dokumentů

Každý používá jednu – správnou verzi dokumentu

Spravujte a využívejte kritická obchodní data

Zpřístupněte důležité obchodních údaje ze tmy v různých datových úložišť

Použijte metadata pro kategorizaci a doplnění souvislostí

Informace mohou být označeny téměř jakýmikoliv metadaty, které mu podporují jejích lepší chápaní v kontextu podnikání (typ dokumentu, datum vypršení platnosti, název projektu, realizační tým, atp.)

Využijte metadata pro řízení pracovních postupů a správu přístupových práv

Metadata mohou být využita k upozorňování uživatelů na vypršení platnosti smlouvy nebo pro nastavení přístupových oprávnění

Zvyšujte produktivitu práce

Umožněte zaměstnancům více se soustředit na jejich vlastní práci tím, že snížíte režijní a pomocné práce

Zlepšete dodržování pravidel a řízení rizik

Inteligentní systémy řízení informací pomáhají dodržovat zákony, předpisy nebo průmyslové a firemní standardy

Zlepšete uživatelské prostředí

Unifikované uživatelské rozhraní na všech zařízeních napříč všemi úložišti a informačními platformami zjednoduší práci

Podporujte spolupráci

Sdílejte data a umožněte spoluautorství s interními a externími zúčastněnými stranami

Přečtěte si co inteligentní řízení informací znamená pro podniky, jaké možnosti nabízí a jak může pomoci zvládat vnitrofiremní informační chaos:

Ebook: How to find a needle in a haystack? 

Jindřich Kahoun on EmailJindřich Kahoun on LinkedinJindřich Kahoun on Twitter
Jindřich Kahoun
Ing. Jindřich Kahoun je softwarový specialista se zaměřením na firemní aplikace. V devadesátých letech začínal jako softwarový architekt ekonomických informačních systémů a projektový vedoucí implementačních projektů. Následně pracoval ve společnost Asseco Solution jako ředitel a produktový manažer informačního systému HELIOS. V roce 2017 založil poradenskou a vývojovou společnost ERPIO zaměřenou na digitalizaci firemních informací a jejich automatizované zpracování.
0