Jak minimalizovat lidskou práci v účtárně – pozvánka na workshop

Přidal:

Informační technologie ve svém vývoji pokračují, aniž bychom to vnímali. Termínům jako big data, umělá inteligence, řízení procesů, digitalizace apod. rozumíme, ale máme pocit, že souvisejí s technologiemi drahými nebo z jiného důvodu pro naši společnost nedostupnými. A přece stojí, dle našeho názoru, za to se blíže podívat, co současné technologie poskytují:

 • jsou navrženy tak, aby lidskou práci usnadňovaly nebo zcela odstraňovaly – je také jednodušší si spočítat návratnost,
 • nemusíte si je kupovat – můžete je kdykoliv opustit a vrátit se k původnímu způsobu práce, s minimálními náklady,
 • nemají ambici Váš stávající systém vyměnit, ale doplnit jen o to, co potřebujete – nejste nuceni k nevratným změnám,
 • jejich zprovoznění je jednoduché a mnohdy bezplatné – využívají odborných znalostí, které umožní přednastavení a tím rychlé zprovoznění.
Automatizovat lze jen to, co lze algoritmizovat a současně má digitální podobu. V životě lze algoritmizovat i lidské konání bez použití počítačů, jak mi nedávno sdělil můj kolega. Na dotaz, zda také mají automatickou myčku, odpověděl, že po obědě vstane a automaticky to umyje...
Tato automatizace trpí slabinou: není zabezpečeno, že systém se bude chovat identicky za všech okolností a je tedy nutnost dohledu, v tomto případě paní manželky. Moderní systémy nejenom, že tuto kontrolu nepotřebují, ale navíc tuto kontrolu poskytují, a tím garantují, že věci proběhnou a budou správně.

Firemní činností, které můžeme zjednodušit:

 • přepisování dat do počítače,
 • sledování stavu a postupu prací,
 • využití zkušeností pro rozhodování,
 • zpracování firemních výsledků do formy vhodné pro hodnocení a rozhodování.

PROGRAM

Program sestává z krátkých ukázek automatizace a hlavních a podpůrných postupů na příkladu přijatých faktur.

 • Přijetí faktury a její přečtení a uložení jejího obsahu
  • převod papírové faktury do elektronické
 • Spuštění schvalování a jeho řízení
  • kategorizace faktur dle požadovaných kritérií
 • Uložení dat schválených faktur do účetnictví a jejich před-účtování
  • samoučící systém aneb jak jej naučit
 • Zobrazení hospodářských a obchodních výsledků
  • firemní vyhodnocování a jeho další rozvoj

Workshop Efektivní účetní procesy se koná ve dnech:

REGISTRUJTE SE – vyplněním elektronického formuláře

 • Vyhněte se migraci.
 • Vyhněte se změně stávajícího účetní či celofiremního software, pokud je to jen trochu možné.
 • Využijte integračních nástrojů a svůj firemní systém rozšiřujte o nové funkce formou jejich integrací se stávajícími.
 • Usnadněte a zjednodušte práci svým zaměstnancům s využitím moderních nástrojů.
Marija Kryčerová on Email
Marija Kryčerová
Marija pracuje ve společnosti ERPIO jako marketingový specialista. Organizuje akce a komunikuje s veřejností. V případě dotazů či připomínek se na ni s důvěrou obracejte.
0