Řízení kvality <> M-Files QMS

Přidal:

M-Files QMS je flexibilní, škálovatelné nadstavbové řešení pro řízení kvality, které lze nasadit v součinnosti s libovolným ERP nebo jiným firemním informačním systémem.

M-Files QMS využívá nové přístupy pro Inteligentní řízení informací (IIM) a poskytuje bohatou sadu funkcí zajišťujících, že všechny dokumenty, data a procesy jsou vzájemně propojeny do jednoho, kompatibilního a snadno použitelného systému, umožňující organizacím optimalizovat procesy a zvýšit průkaznost systému pro řízení jakosti a účely auditu.

M-Files QMS pomáhá organizacím především v těchto oblastech:

▬ Zvyšuje výkonnost operativních činností a tím i spokojenost zákazníků
▬ Integrujte funkce řízení rizik a kvality do každodenní obchodní praxe
▬ Podporuje dodržování předpisů a norem, jako jsou ISO 9001, HIPAA, Sarbanes-Oxley, FDA 21 CFR PART 11 a řadu předpisů GxP, včetně EU GMP Annex 11.
▬ Spravujte všechny informace související se systémem řízení jakosti
▬ Automatizujte procesy kvality, jako je řízení rizik, kontrola změn, CAPA a školení při ověřování dodržování postupů
▬ Zajišťuje plynulejší a efektivnější interní a externí audity
▬ Snižuje rizika finančních ztrát, pokut od regulačních agentur, zmeškaných termínů nebo poškození dobré pověsti vaší společnosti

M-Files poskytují praktickou sadu nástrojů pro integraci řízení kvality:

▬ Snadné použití, jediné řešení pro všechny procesy kvality
▬ Správa informačního obsahu prostřednictvím jediného, ​​centralizovaného úložiště pro všechny dokumenty a e-maily
▬ Robustní a komplexní funkcionalitu v rámci nadstavbového řešení, která umožňuje organizacím spravovat dokumentaci související s kvalitou, úkoly, procesy a odpovědnosti
▬ Nativní aplikace pro stolní a mobilní zařízení poskytující optimální uživatelské prostředí pro každý typ zařízení

M-Files QMS je určen pro organizace působící ve vysoce regulovaných oblastech průmyslových odvětví, jako jsou finanční služby, farmaceutický průmysl, zdravotnická zařízení, chemikálie a přeprava vyžadující shodu s předpisy a standardy jako HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 9001, FDA 21 CFR PART 11 a příloha 21 EU.

M-Files QMS je bezpečné řešení se schopnostmi dodržování pravidel

▬ Uživatelská práva řízená prostřednictvím metadat zajišťují bezpečný přístup k citlivým informacím
▬ Automatizované řízení verzí pro veškerý obsah
▬ Povinné pracovní postupy pro dokumenty a procesy
▬ Přednastavené možnosti zálohování zajišťující bezpečnost dat
▬ Dvouúrovňové mazání umožňuje obnovení odstraněného obsahu
▬ Vodoznaky udržují tištěné dokumenty pod kontrolou
▬ Časové známky a protokol událostí udržuje evidenci všech zásahů do systému
▬ Pravidla automatického číslování a pojmenování umožňují jednoznačně identifikovat dokumenty
▬ Požadavky na školení a vzdělávání jsou generování automatizovaně

Jindřich Kahoun on EmailJindřich Kahoun on LinkedinJindřich Kahoun on Twitter
Jindřich Kahoun
Ing. Jindřich Kahoun je softwarový specialista se zaměřením na firemní aplikace. V devadesátých letech začínal jako softwarový architekt ekonomických informačních systémů a projektový vedoucí implementačních projektů. Následně pracoval ve společnost Asseco Solution jako ředitel a produktový manažer informačního systému HELIOS. V roce 2017 založil poradenskou a vývojovou společnost ERPIO zaměřenou na digitalizaci firemních informací a jejich automatizované zpracování.
0
  Related Posts
  • No related posts found.