Co nesmí chybět vašemu systému pro správu smluv?

Přidal:

Contract Management System (CMS) neboli systém pro správu smluv, někdy také nazývaný Control Lifecycle Management, řídí tvorbu a správu kontraktů, smluv v oblasti služeb (SLA) a obchodních dohod v oblasti nákupu, prodeje a jiných oblastí firemních aktivit.

Smlouvy a dohody jsou základem veškerých podnikatelských aktivit. Stanovují ceny, úrovně služeb, podmínky a vztahy s partnery a zajišťují, aby vaše společnost fungovala na základě známých pravidel v předvídatelném a transparentním prostředí.

Vlastnosti dobrého systému pro správu smluv zahrnují:

 • Evidence standardizovaných smluv společnosti.
 • Systém řízení toku práce, který usnadňuje vypracování  návrhu a uzavírání nových smluv.
 • Flexibilita při zvládání komunikace s partnerem včetně jeho interakcí.
 • Kalendáře, které obsahují milníky, v rámci kterých je potřebné partnera kontaktovat.
 • Kontrolní seznamy pro správu informací a aktivit v rámci životního cyklu smlouvy.
 • Monitorování dodržování předpisů.
 • Výstrahy označující odlišnosti očekávaného chování.
 • Dohodnuté harmonogramy dodávek a schopnost je sledovat
 • Ceny a rozpočtování pro každou produktovou skupinu.
 • Správa uživatelů, kteří mají přístup nebo mají v držení živé smlouvy i archivované smlouvy společností.
 • Správa událostí v rámci změn a řešení případných problémů.
 • Správa reklamací za účelem řešení jakéhokoli nedodržování smlouvy.
 • Využívání šablon pro tvorbu návrhu smluv na základě potřebných vstupních dat jako je Správa požadavků, správa kontraktů, ceníky, číselníky produktu nebo produktových skupin apod.
 • Využívání řízeného toku práce (workflow) pro tvorbu, schvalování a uzavření smlouvy.
 • Využívání řízeného toku práce (workflow) pro následnou pro správu a získávání informací o tom které smlouvy: Mají největší rizikový potenciál. Jsou nákladně spravovatelné. Jsou nejcennější. Jsou blízko k obnově. Čerpají nadměrné množství času.

Systém správy smluv  přináší nejenom jednotná pravidla, ale šetří čas:

Doufám, že uvedené informace, které považuji za podstatné diskutovat v rámci přípravy návrhu řešení, vám pomohou.

Jindřich Kahoun on EmailJindřich Kahoun on LinkedinJindřich Kahoun on Twitter
Jindřich Kahoun
Ing. Jindřich Kahoun je softwarový specialista se zaměřením na firemní aplikace. V devadesátých letech začínal jako softwarový architekt ekonomických informačních systémů a projektový vedoucí implementačních projektů. Následně pracoval ve společnost Asseco Solution jako ředitel a produktový manažer informačního systému HELIOS. V roce 2017 založil poradenskou a vývojovou společnost ERPIO zaměřenou na digitalizaci firemních informací a jejich automatizované zpracování.
0
  Related Posts
 • No related posts found.