Sdílení dat a datová výměna (Data Share & Data Exchange) je realizovaná prostřednictvím API & DB Management Platforem nebo specializovaných nástrojů.