erpio-one-ikona_v4_512

ERPIO One umožňuje jednoduchý přenos firemních dat na mobilní zařízení a jejich použití při práci v terénu.

ERPIO One je služba poskytující univerzální mobilní aplikaci včetně nástrojů pro připojení k libovolným datovým zdrojům a přizpůsobení mobilní aplikace požadavkům na zpracování firemních dat v řádu hodin s nulovou počáteční investicí.

VLASTNOSTI

Mobilní přístup k libovolné firemní aplikaci

Firemní informace je po zprovoznění možno zpracovávat (on-line) nad libovolnou firemní aplikací ať už se jedná o účetní nebo ERP aplikaci, obchodnickou aplikaci CRM, docházkový systém, skladovou aplikaci kategorie WMS nebo systém pro správu dokumentů DMS.

Zpřístupnění více datových zdrojů současně

Ve firemním prostředí je často využíváno více aplikací pro různé druhy činností. ERPIO One umožňuje práci s informacemi z více aplikací současně.

Prohlížení, úprava a zadávání dat

Pro práci s firemními daty je možné využívat i externí aplikace, které poskytuje mobilní zařízení, resp. operační systém tohoto zařízení. Zvyšuje se tak jednoduchost a přívětivost, protože můžeme používat stejné nástroje jako jsme zvyklí používat s při soukromích aktivitách, tentokrát však na základě firemních datových zdrojů.

Podporované mikro činnosti nad firemními daty

a) Telefonování, zasílání SMS, ukládání telefonních čísel a kontaktních informací
b) Využívání mapových aplikací pro plánování cest
c) Zobrazování informací na veřejném internetu, například čtení webových stránek
d) Zobrazování obsahu firemních dokumentů
e) Pořizování zápisů z jednání, prostřednictvím diktování textu

Bezpečnost

ERPIO One je navržena tak, aby zajišťovala maximální možnou bezpečnost v rámci zprostředkování firemní data z centrálního datového zdroje na mobilní zařízení v několika úrovních. Komunikaci řídí aplikace, která není přístupná z internetu, toky dat jsou kryptované, možné pouze s použitím dvou protilehlých API klíčů a přenášená data se v průběhu přenosu ani na mobilním zařízení neukládají. Informace o způsobu zabezpečení naleznete v dokumentaci bezpečnostní principy ERPIO One.

Podporované firemní aplikace

ERPIO One je navržen tak, aby dokázal komunikovat s relačními databázemi kategorie SQL nebo textově orientovanými úložišti DBF či XLS, aplikacemi s rozhraním REST API a RSS kanály. Pro zjednodušení prvotního zprovoznění jsou vytvořeny startovací a demonstrační datové definice a je ověřena kompatibilita jednotlivých firemních aplikací.

Podporované firemní aplikace

a) ALWIN, ERP dodávané společností ALTEC a.s.
b) M-Files, DMS/ECM dodávané M-Files inc., Finsko
c) K2, ERP dodávané společností K2 Atmitec a.s.
d) HELIOS Red, podnikový informační systém dodávaný společnosti Asseco Solutions a.s.
e) HELIOS Orange, ERP dodávaný společnosti Asseco Solutions a.s.
f) Datalock Wéčko, podnikový informační systém dodávaný společnosti Asseco Solutions a.s.
g) Quanda, SaaS služba pro Direct Marketing dodávaná společnosti Quanda International