sMobile WMS usnadňuje automatizaci procesů ve skladovém hospodářství

Jednoduché ovládání

  • Práca nad viacerými skladmi.
  • Jednu tovarovú položku je možné evidovať na jednej alebo ľubovoľných paletových pozíciách.
  • Prístup skladníka do systému na základe jednoznačného prístupového kódu.
  • Aplikácia je ergonomicky dizajnovaná a umožňuje expresne rýchle zaškolenie obsluhy – v rádoch niekoľko hodín. Táto skutočnosť výrazne podporuje mobilitu pracovnej sily alebo sezónne vykrývanie pracovných kapacít.
mapa_skladu_1

Mapa skladu

Jednotlivým skladovým/paletovým polohám sú priradené čiarové kódy a priestorová architektúra mapy skladu je zaevidovaná v informačnom systéme. Aplikácia podporuje vychystávacie, expedičné, blokačné, rezervačné, karanténne polohy.  Každá poloha môže byť viazaná na jedného, alebo viacerých odberateľov.

ean3

Identifikácia čiarovými kódmi

Predpokladá sa, že tovar je označený čiarovým kódom ( EAN 128, EAN 13, SSCC, váhový kód). V prípade, ak tovar nie je označený priamo od výroby, systém SMOBILE WMS podporuje generovanie nelicencovaných čiarových kódov pre tieto položky. Táto vlastnosť zabezpečuje minimalizáciu chýb (zámen tovaru) spôsobených ľudským faktorom.

MobileTeam a Svět firemních aplikací

HLAVNÉ PRÍNOSY sMOBILE WMS

Minimalizuje chyby, napr. zámeny tovaru spôsobené ľudským faktorom – systém neumožní omylom vyskladniť nesprávny tovar a rovnako neumožní ukončiť vyskladňovanie, ak neboli vyskladnené všetky položky bez toho, aby tento rozpor schválil zodpovedný pracovník.

Systém sMOBILE WMS dokáže automaticky rozpoznať vzťahy  medzi príjmaným tovarom a odberateľskou objednávkou, čím redukuje reklamácie ako dôsledok zvýšenej presnosti vyskladňovania.

Systém sMOBILE WMS optimalizuje procesy vyskladňovania – riadi pohyb skladníka v rozľahlých  skladoch na základe vopred definovaného algoritmu.

Efektívnejšie využíva skladové priestory – systém ponúka možnosti efektívnejšieho rozmiestnenia tovaru vo vzťahu k procesom príjmu, montáže, vyskladňovania , balenia a distribúcie.  Táto zvýšená efektivita môže  výrazne zvýšiť produktivitu, ako aj znížiť celkové náklady na skladovanie.

Optimalizuje zaskladňovací proces – systém podporuje “Cross docking” , t.j. metodiku zaskladňovania príjmaného tovaru čo najbližšie k expedičnej skladovej pozícii, a tým sa znižuje skladová manipulácia s tovarom.

Rozširuje služby zákazníkom – zefektívňuje proces od objednávky po dodávku. Odberatelia môžu presnejšie zistiť priebežný stav vybavovania objednávky a reálny termín dodania.

Priebežné upratovanie“ skladu – systém svojími nástrojmi podporuje proces priebežného riešenia nezrovnalostí, čo následne výrazne zjednoduší a urýchli proces inventúry.

Výrazne zvyšuje efektivitu práce skladníka – presná lokalizácia a identifikácia tovaru snímaním čiarových kódov.

Umožňuje jednoducho a rýchlo evidovať údaje do systému pomocou mobilných terminálov v on-line režime.

Znížuje náklady na papier – implementácia WMS v reálnom čase môže významne znížiť papierovanie, ktoré je tradične spojené so skladovými operáciami, ako aj zabezpečiť včasný a presný tok tovaru a informácií.  Príjemky, výdajky, baliace listy,   ktoré sú zvyčajne zachovávané ako tlačený originál,  môžu byť udržiavané elektronicky.

Priebežne kontroluje a štatisticky vyhodnocuje prácu skladových pracovníkov (počet zabalených ks, hmotnosť zabaleného tovaru, rýchlosť zabalenia objednaného tovaru na odberateľa, atď.). Tieto výstupy je možné využiť napríklad v rámci motivačného a odmeňovacieho systému spoločnosti.

Znižuje závislosť na personále v sklade.