MobileTeam je neziskové sdružení podporované dodavateli firemního software i nezávislými autoritami a propagátory, zaměřené na propagaci inovativních postupů a nástrojů pro firemní prostředí. MobileTeam je také platforma pro spolupráci na vývoji nových produktů a služeb.

Publikujte poznatky ze světa firemních aplikací

Publikujte své znalosti a zkušenosti. Staňte se redaktorem MobileTeam, spolupracujte s ostatními a propagujte svá řešení pro firemní sféru.

Náš “mobilní tým” je sdružení společností a osob, které podporují a rozvíjejí technologie v oblasti mobility firemních informačních systémů.

Sdružení je otevřené všem, kteří vyvíjejí, dodávají nebo propagují mobilní technologie a současně mají zájem spolupracovat, sdílet informace a vytvářet společná řešení. Sdružení představuje a propaguje produkty a s nimi související řešení. Pořádá semináře a účastní se na konferencích. Stručně řečeno podporuje firemní mobilní řešení, která mají smysl a přinášejí přidanou hodnotu.

ALTEC a.s.
altec.cz
MobileTeam a Svět firemních aplikací
CRM Nitra s.r.o.
MobileTeam a Svět firemních aplikací
SM-DATA, a.s.
Digitální cesta
NOVACLOUD s.r.o.
novacloud.cz
COCONUTspace s.r.o.
ERPIO s.r.o.