Webináře společnosti ERPIO jsou zaměřeny na zjednodušení pracovních postupů s využitím digitalizace dokumentů a automatizace pracovních činnosti.

Obsahem květnových a červnových webinářů je automatizované čtení přijatých faktur, doplnění předkontací a daňových kódů s využitím umělé inteligence, synchronizace firemních číselníků, trénink dovedností umělé inteligence v oblasti metodiky firemního účtování a archivace elektronických dokumentů pro jejich následnou snadnou dostupnost a správu.

Postupně představíme vytěžování dokumentů s využitím umělé inteligence ve vazbě na firemní aplikace Pohoda, HELIOS Orange, M-Files a Flexibee.

Pro registraci klikněte na název zvoleného webináře a zadejte svoje jméno a email, na který vám následně zašleme pozvánku a upozornění hodinu před akcí.