Sdružení Mobile Team podporuje dodavatele inovativních a mobilních aplikací pro podnikatelský segment a současně tím pomáhá uživatelům firemních informačních systémů pracovat efektivněji. Jinými slovy se členové sdružení starají o více pohody a radosti v pracovním procesu.
Druhou aktivitou Mobile Team je podpora neziskových sdružení a zprostředkování jejich požadavků a potřeb komerčním společnostem. Je obecně známo, že neziskové společnosti mají nedostatek v oblasti financování svých aktivit, ale méně je známo, že se potýkají s řadou problému v oblasti zavádění a údržby software i dalších IT technologií.

Mobile Team propaguje aktivity neziskových organizací a pomáhá s ICT technologiemi

Divadelní spolek bratří Mrštíků


Divadelní spolek bratří Mrštíků z Boleradic je jeden z nejstarších divadelních spolků na Moravě. První písemně doložené aktivity jsou z roku 1897, kdy soubor uvedl hru Kříž u potoka na motivy knihy Marie Majerové. V současnosti má spolek přes šedesát členů a každý rok uvádí dvě nové inscenace.

Rodinné centrum Kašpárkov


Rodinné centrum Kašpárkov vzniklo v Rosicích v roce 2011 formou občanského sdružení. Jeho cílem, dnes jako zapsaného spolku, je nabídnout rodinám s dětmi předškolního věku aktivity napomáhající všestrannému rozvoji dítěte, budování vztahů mezi rodinami, podporování tradičních hodnot rodinného života a šíření moderních trendů ve výchově dětí. Dnes sdružuje zhruba 20 členů tvořících program spolku, celkem 45 aktivně spolupracujících členů a oslovuje téměř 1000 příznivců především z Rosicka a Oslavanska. Na akcích se rok od roku častěji objevují návštěvníci ze vzdálenějších míst, Brno nevyjímaje. Mladý spolek získává každou úspěšnou akcí větší a větší kredit v rámci obce a daří se budovat povědomí o Rosicích jako místu, kde se na rodiny s nejmenšími dětmi nezapomíná.

Cílem Rodinného centra Kašpárkov je udržet tradiční akce – Pohádkový les, letní tábor, Táta frčí, divadélka pro děti a další, jejichž popularita a množství návštěvníků stále roste. Dále chce Rodinné centrum podporovat rozvoj a zvětšování povědomí o tématech týkajících se zdraví a výchovy – principy montessori pedagogiky, očkování dětí, muzikoterapie a další. Na pozadí veškerého dění zaznívá pradávná moudrost o společných zážitcích stmelujících rodinu i celou komunitu lidí v místě bydliště.